Scott | Innowacyjny system kontroli dostępu

Prace nad projektem rozpoczęliśmy w maju 2017 wraz z 57 kluczowymi partnerami z 12 krajów (UE i Brazylia, w tym z 1 partnerem z Polski czyli Politechniką Gdańską). W ramach projektu SCOTT uczestniczymy w trzech podprojektach obejmujących prace nad bezpiecznym zarządzaniem infrastrukturą przemysłową (jako Lider), wykorzystaniem pojazdu jako sensora w ramach inteligentnej infrastruktury, podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Główne cele Vemco to zwiększenie poziomu gotowości technologicznej TRL komponentów opracowanych w ramach projektu DEWI (TRL4-6) do poziomu TRL7-8 – w okresie trwania SCOTT, a następnie w perspektywie kolejnych 18-24 miesięcy osiągnięcie TRL9 i wprowadzenie nowego produktu na rynek. Ponadto wzmocnienie obecnej i przyszłej linii produktów poprzez wdrażanie nowych technologii, głównie związanych z zagadnieniami w zakresie: wykorzystania danych przestrzennych dotyczących pozycji obiektów do celów autoryzacji i uwierzytelnienia, poprawy efektywności wykorzystania danych, zwiększania samoświadomości systemu, wykorzystania technologii analizy big data dla celów eksploracji wiedzy, wykorzystania bezpiecznej łączności bezprzewodowej, przygotowania systemu do wdrożenia w projektach zorientowanych na IoT, itp.

 

W ramach powyższych podprojektów zaangażowaliśmy się w działania związane ze zdefiniowaniem, specyfikacją, zaprojektowaniem, opracowaniem, przetestowaniem i walidacją innowacyjnego systemu kontroli dostępu oraz monitorowania zachowania obiektów, który będzie można stosować w szerokim zakresie scenariuszy z różnych domen. Nie po raz pierwszy – udział w Scott to w znacznej mierze kontynuacją prac prowadzonych w ramach projektu DEWI.