SECORUN | ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Często na etapie analizy potrzeb klienta definiujemy potrzebę rozwiązań indywidualnych.

Są to zadania związane z przepływem danych z i do innych systemów.

Tworzymy systemy w taki sposób, aby łatwo było je rozbudowywać o dedykowane funkcjonalności.

Elastyczność naszych produktów pozwala na łatwe ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów.

Aleksandra Kanigowska
Kierownik Sprzedaży

 

Produkty pakietu SECORUN są zaprojektowane tak, aby współdziałać z innymi systemami, dzięki czemu sprawnie przeprowadzamy różnego rodzaju integracje.

Tworzymy też indywidualne produkty z zakresu zaawansowanej kontroli jakości.

Nasze systemy często są rozbudowane o dodatkowe funkcjonalności. Przykładem takiej niestandardowej funkcjonalności jest zarządzanie posiłkami pracowniczymi, połączone z monitoringiem obciążeń fiskalnych w przypadku przekroczenia wartości uzyskiwanych świadczeń.

Tworzymy dedykowane mechanizmy wymiany danych między naszymi i zewnętrznymi systemami, np. kadrowo-płacowymi, magazynowymi, erp, etc.

Szymon Szulc
Senior Software Engineer