SECORUN | KONTROLA CZASU WYKONYWANIA ZADAŃ

System pozwalający na realne wyliczenie kosztów poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie.

Szybka i łatwa rejestracja zadań produkcyjnych krok po kroku, bez zbędnych formalności.
Stały monitoring wykonywanych zadań.
Kontrola jakości produkcji dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa.

Margarita Menjega-Schmidt
UX_UI Designer

 

Umożliwia kontrolę i zwiększanie wydajności poszczególnych pracowników oraz całych grup. Wskazuje osoby i obszary konieczności optymalizacji danych etapów produkcji oraz szkoleń odpowiedzialnych za nie pracowników.

Umożliwia rzetelne premiowanie pracowników. Poprzez mechanizmy porównawcze pozwala wyłonić liderów a następnie, analizę i aplikację metodologii na pozostałych pracowników.

Bardzo przyjazny w użytkowaniu przez pracowników system przyczynia się do sprawnego zarządzania mocami przerobowymi przedsiębiorstwa.

Kontrola Czasu Wykonywania Zadań daje możliwość automatycznego przypisywania kosztów pracy poszczególnych osób, brygad, działów, w zależności od miejsca ich powstawania z podziałem na grupy wykonywanych zadań, co w rezultacie dało nam pełen obraz miejsca powstawania kosztów.

Joanna Kowalska
Sales