Projekty technologiczne | InSecTT

 

Celem projektu InSecTT jest wykorzystanie potencjału Sztucznej Inteligencji (AI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) do tworzenia inteligentnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów oraz aplikacji o wysokim poziomie gotowości technologicznej. Systemy IoT wykorzystujące sztuczną inteligencję, tzw. AIoT znajdą zastosowanie m.in. w inteligentnym transporcie, portach morskich oraz lotniczych a także w palcówkach opieki zdrowotnej zwiększając bezpieczeństwo i wygodę, minimalizując koszty operacyjne. Koncepcja interoperacyjnych bloczków technologicznych (ang. technology building block) pozwoli na łatwą wymianę wiedzy między konsorcjantami oraz skróci czas wprowadzania rozwiązań na rynek. Wykorzystanie pełnego potencjału „sztucznej inteligencji rzeczy” ma pozwolić konsorcjantom na osiąganie przewag na światowych rynkach oraz zamienić UE w centrum inteligentnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów do zastosowań przemysłowych.

 

 

Szczegóły projektu obejmują:

  • Zapewnienie inteligentnego przetwarzania danych i charakterystyk komunikacyjnych lokalnie w warstwie krawędziowej (Edge Computing), w celu umożliwienia zaaplikowanie rozwiązań krytycznych dla bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.
  • Opracowywanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań klasy przemysłowej, odpornych na cyberataki i zakłócenia.
  • Zapewnienie miar bezpieczeństwa w celu zwiększenia zaufania użytkownika i zapewnienia kontroli nad mechanizmami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
  • Opracowywanie rozwiązań dla Internetu rzeczy IoT, głównie w urządzeniach bezprzewodowych do zastosowania , w trudnym heterogenicznym środowisku przemysłowym.
    Zapewnienie rozwiązań wielokrotnego użytku w domenach przemysłowych.

 

W ramach projektu Vemco wykona oprogramowanie w warstwie serwerowej i na urządzeniach mobilnych związanych z bezpieczeństwem poruszania się osób na terenach przemysłowych (obszar security i safety ). Realizacja zadań uwzględni świadomość sytuacyjną i zarządzanie interakcją człowiek -obiekt w obszarze portowym w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa. Scenariusz obejmie zapewnienie monitorowania i inspekcji infrastruktury do kontroli faktycznej sytuacji w obiekcie (np. budynki, drogi, port itp.), pozycjonowanie obiektów, zarządzanie kontrolą dostępu oraz niezawodny i wydajny mechanizm dystrybucji powiadomień wspierający bezpieczeństwo pieszych w obiekcie, szczególnie w przypadku powstania zagrożenia.