DEWI | Inteligentne systemy bezprzewodowe

Z dniem 1 marca 2014r. w ramach konkursu ARTEMIS-2013-1 przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu badawczego DEWI – Dependable Embadded Wireless Infrastructure. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 64 partnerów z 13 krajów UE i dotyczy zastosowania inteligentnych bezprzewodowych systemów wbudowanych w 4 obszarach tematycznych: przemysł lotniczy/kosmiczny, przemysł produkcji, inteligentne budynki oraz kolej. Polscy partnerzy skoncentrowali się na pierwszych trzech obszarach tematycznych.

 

Wyniki prac projektowych Vemco:
opracowanie założeń do produktu opartego na WSN, kontroli dostępu wielu serwerów i wewnętrznym systemie pozycjonowania, którego głównym elementem będzie Wireless Data Agregator (WDA), co zapewni:

  • zintegrowane zarządzanie (systemem i wewnętrznym systemem pozycjonowania) z poziomu jednego, zintegrowanego urządzenia
  • zwiększoną niezawodność systemu – serwer aplikacji i serwer bazy danych będzie realizowany w każdym kontrolerze / bezprzewodowym agregatorze danych, w przypadku utraty łączności czytnika/czujnika z powiązanym kontrolerem, weryfikacja uprawnień będzie realizowana poprzez najbliższy kontroler, dzięki czemu bezpieczeństwo pozostanie zapewnione i dane nie zostaną utracone
  • większą zdolność integracji systemów – otwarte środowisko aplikacji dla narzędzi SDK w celów zintegrowania modułów oprogramowania firm trzecich wewnątrz kontrolera, co daje możliwości Deweloperom dołączenia swojej aplikacji do zintegrowanego systemu
  • niezawodną, ekonomiczną, bezprzewodową komunikacja – komunikacja bezprzewodowa zapewnia niezawodność; jeśli jeden z kontrolerów / WDA zawiedzie, związane z nim czytniki / czujniki będą mogły komunikować się z innym kontrolerem, by zweryfikować uprawnienia użytkownika; ewentualna rozbudowa systemów o kolejne elementy systemu nie będzie wiązała się z koniecznością prowadzenia nowej trasy kablowej i pracami remontowymi; zmniejszenie ogólnych kosztów instalacji systemu (redukcja okablowania)
  • ułatwienie zarządzania systemem – zarządzanie systemem za pośrednictwem paneli dotykowych / tabletów (stacjonarnego lub komórkowego), które pozwalają komunikować się ze sterownikami systemowymi / WDA; użytkownik będzie mógł korzystać z tych paneli w dowolnym miejscu wewnątrz ‘węzła’
  • uproszczenie procesu uruchomiania systemu i procedury konserwacji – zintegrowany system,
  • mechanizmy auto-konfiguracji i auto-diagnostyki
  • budowa aplikacji i firmware urządzeń do obsługi inteligentnych systemów bezprzewodowych w architekturze opracowanej przez zespół projektowy

 

Projekt DEWI znalazł się na 3 miejscu spośród 22 złożonych projektów i jest jednym z czterech europejskich projektów, które otrzymały dofinansowanie. W części realizowanej przez polskich konsorcjantów projekt dofinansowany był przez JU ARTEMIS oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu to ponad 45 mln EUR, przy czym budżet polskiego konsorcjum (WiComm – Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, Vemco, SpaceForest i SiGarden) to 2,6 mln EUR.