Astim | Asynchroniczny system rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu

Z początkiem października 2012 rozpoczęliśmy realizację projektu: Opracowanie elektronicznego asynchronicznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu ASTIM ze zdalną identyfikacją osób, pojazdów i przedmiotów.
Celem projektu było opracowanie nowego elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w nowoczesnej architekturze informatycznej, zawierającego rozwiązania unikatowe – zgodnie z aktualną wiedzą niedostępne w oferowanych na świecie systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Działania w ramach projektu to przede wszystkim opracowanie architektury systemu zintegrowanego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu ASTM
zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania aplikacyjnego z zakresu obsługi systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w technologii uniezależniającej aplikację od systemu operacyjnego z zaimplementowanymi mechanizmami asynchronicznego trybu pracy w warstwie serwer – terminale i kontrolery. Opracowanie projektu i wykonanie prototypu wielofunkcyjnego multiprocesorowego asynchronicznego terminala rejestracji czasu pracy z cechami funkcjonalnymi i technologicznymi unikatowymi na rynku systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Opracowanie projektu i wykonanie prototypu inteligentnego czytnika identyfikatorów radiowych UHF (Ultra High Frequency) zintegrowanego z kamerą umożliwiającego elastyczną pracę z systemem wielu anten.