Zaawansowane systemy IT

Planowanie, rejestracja

i rozliczanie czasu pracy.

Kontrola dostępu i zarządzanie bezpieczeństwem.

ZOBACZ PRODUKTY SECORUN

Produkty SECORUN

Pakiet produktów SECORUN wspiera zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem oraz kosztami w dużych organizacjach. Realizuje zadania precyzyjnej rejestracji zdarzeń dotyczących osób, pojazdów i przedmiotów, zbierania, przetwarzania i analizy tych danych, a także dostarcza informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego zasobami osobowymi i materialnymi.

Produkty SECORUN zapewniają maksymalną wydajność i sprawność, ponieważ są projektowane i tworzone od podstaw do obsługi największych, wielooddziałowych przedsiębiorstw. Wszystkie elementy pakietu z założenia są otwarte na swobodną integrację z systemami funkcjonującymi w danej organizacji. Są komplementarne, a ich modułowa budowa pozwala na elastyczne komponowanie odpowiedniego zestawu wymaganych funkcjonalności.

Implementacja produktów SECORUN obejmuje kompleksowe analizy, dedykowane projekty, integracje software i hardware, tworzenie dodatkowych funkcjonalności indywidualnych, instalacje, testy, szkolenia, serwis i rozwój produktów.

Nasze systemy pracują między innymi dla:

DELPHARM
PESA
O4
DELPHIA
GRUPA GPEC
GRUPA AZOTY
OSTRÓDA YACHT
MPK
LPP
SHARP
ANIMEX
ROSSMANN

O firmie

Na rynku systemów informatycznych działamy od 1992 roku. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim naszą ofertę budujemy i rozwijamy w oparciu o produkty charakteryzujące się wysokimi parametrami i zaawansowaną technologią.

Po drugie: oferujemy naszym klientom to, czego naprawdę potrzebują, czyli rozwiązania, które usprawnią ich codzienną pracę.

Po trzecie: nigdy nie zapominamy o tym, że najważniejsza w systemie jest informacja, jej pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja.

Po czwarte: nie boimy się trudnych projektów, których skala, złożoność i obszar integracji wykraczają poza możliwości standardowych rozwiązań oferowanych na rynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projekty technologiczne

W ciagu ostatniej dekady Vemco uczestniczyło w kilku międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych przez konsorcja firm i instytutów badawczych z całego świata. Aktualnie Vemco zaangażowane jest w projektu InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things, którego celem jest wykorzystanie potencjału Sztucznej Inteligencji (AI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) do tworzenia inteligentnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów oraz aplikacji o wysokim poziomie gotowości technologicznej.

InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things

Od 1.06.2020 Vemco uczestniczy w realizacji projektu InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things. To międzynarodowy projekt badawczy o budżecie ponad 44 mln Euro. Konsorcjum realizujące projekt składa się z 52 podmiotów – firm i instytutów badawczych z 11 krajów Unii Europejskiej i Turcji. Celem projektu InSecTT jest opracowanie i demonstracja inteligentnych, bezpiecznych, niezawodnych i godnych zaufania rozwiązań przemysłowych bazujących na koncepcji Internetu Rzeczy (IoT).

SCOTT – Secure Connected Trustable Things

Jednym z głównych wyzwań projektu SCOTT – Secure Connected Trustable Things jest przekonanie społeczeństwa do rozwiązań bezprzewodowych. Projekt ma zapewnić opracowanie i w perspektywie następnych 2-3 lat dostarczenie na rynek, atrakcyjnych cenowo, kompletnych rozwiązań bezprzewodowych, charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodności. Prace nad projektem rozpoczęliśmy w maju 2017 wraz z 57 kluczowymi partnerami z 12 krajów.

DEWI

Z dniem 1 marca 2014 r. w ramach konkursu ARTEMIS-2013-1 przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu badawczego DEWI – Dependable Embadded Wireless Infrastructure. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 64 partnerów z 13 krajów UE i dotyczy zastosowania inteligentnych bezprzewodowych systemów wbudowanych w 4 obszarach tematycznych: przemysł lotniczy/kosmiczny, przemysł produkcji, inteligentne budynki oraz kolej.

Astim

W 2012r. rozpoczęliśmy realizację projektu: Opracowanie elektronicznego asynchronicznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu ASTIM ze zdalną identyfikacją osób, pojazdów i przedmiotów. Celem projektu było opracowanie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w nowoczesnej architekturze informatycznej, zawierającego rozwiązania unikatowe – zgodnie z aktualną wiedzą niedostępne w oferowanych na świecie systemach.

Partnerzy Technologiczni

HID
FAAC
COPPERNIC
ASSA ABLOY
GROSVENOR
CAME
ZEBRA

Vemco Sp. z o.o.
ul. Biała 1
80-435 Gdańsk

+48 585 507 565

email: sekretariat@vemco.pl

Dział Serwisu

email: serwis@vemco.pl

Dział Księgowości

email: fk@vemco.pl

Kariera

email: praca@vemco.pl

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
e-mail: iod@vemco.pl

Klauzula informacyjna Vemco

POBIERZ KLAUZULĘ

Dział Sprzedaży - Systemy informatyczne

+48 587 709 143

email: systemy@vemco.pl

Aleksandra
Kanigowska

Kierownik Sprzedaży

+48 695 601 455

a.kanigowska@vemco.pl

Danuta
Stańko
Joanna
Kowalska

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 695 601 063

j.kowalska@vemco.pl

Krzysztof
Wanat

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 695 601 169

k.wanat@vemco.pl

Dział Marketingu i PR

Agnieszka
Zalewska

Marketing & Social Media Specialist

+48 695 601 026

a.zalewska@vemco.pl

Dział Logistyki i Zamówień

Justyna
Sarnowska

Specjalista ds. Logistyki i Zamówień

+48 695 601 094

j.sarnowska@vemco.pl