SECORUN | PRACOWNICZY PORTAL KOMUNIKACYJNY

Aplikacja do komunikacji pracowników z kadrą zarządzającą.

Dostęp do wszystkich niezbędnych danych i akcji pracownika w jednej aplikacji, z wielu platform.
Mobilny i łatwy sposób komunikowania się pracowników z przełożonymi.
Rejestracja czasu pracy w Twojej kieszeni.

Margarita Menjega-Schmidt
UX_UI Designer

 

Udostępnia pracownikom grafiku pracy na ich urządzeniach mobilnych.  Pracownicy mają podgląd przepracowanych w miesiącu godzin, wykorzystanych dni urlopu.

Portal umożliwia zgłaszanie absencji, składanie wniosków urlopowych. Pozwala zarządzać zastępstwami. Może być alternatywnym sposobem rejestracji zdarzeń czasu pracy. Jest podstawowym narzędziem do rejestracji czasu pracy zdalnej i delegowanej.

Pracowniczy Portal Komunikacyjny może być wykorzystywany jako komunikator zakładowy i kryzysowy.

Zbudowany z wykorzystaniem najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Umożliwia pracownikom między innymi monitorowanie swojego planu pracy i jej wykonania, kontrolowanie limitu swoich absencji oraz komunikację z przełożonymi poprzez rozmaite wnioski i wbudowany komunikator.

Zaawansowana konfiguracja wniosków pozwala między innymi na elastyczne ustawianie ich przepływu, automatyczną eskalację i decyzję po czasie.

Aplikacja przystosowana do użytkowania na komputerach/laptopach, kioskach oraz urządzeniach mobilnych.

 

Szymon Szulc
Senior Software Engineer