SECORUN | MOBILNA KONTROLA DOSTĘPU

Secorun Mobilna Kontrola Dostępu to zsynchronizowana z innymi produktami (np. z Secorun Kontrola Dostępu) aplikacja, która przejmuje funkcjonalności stacjonarnego terminala i dedykowana jest przede wszystkim do obsługi pojazdów oraz naczep. Narzędzie umożliwia automatyczną ewidencję czasu przebywania na terenie przedsiębiorstwa nie tylko pojazdów, ale również kierowców i pasażerów.

Secorun Mobilna Kontrola Dostępu pozwala zrealizować całą operację związaną z wjazdem na teren organizacji bezpośrednio przy pojeździe / kierowcy. Weryfikacja w bazie pojazdów, autoryzacja czynności przez wartownika oraz otwarcie szlabanu odbywają się z poziomu mobilnego urządzenia.

 

 

“Mobilna Kontrola Dostępu to narzędzie stworzone dla pracowników ochrony i obsługi bram, znacznie ułatwiające im pracę oraz zapewniające bezpieczeństwo na każdym kroku.”

Maciej Boguniecki
Senior Implementation Specialist

 

 

 

Biznesowe korzyści Mobilnej Kontroli Dostępu

Mniejsza obsada wartowników i zwiększona przepustowość wjazdu, dzięki realizacji wszystkich czynności związanych z wjazdem na teren zakładu pojazdów, kierowców i pasażerów z poziomu urządzenia mobilnego.

Wielostopniowa akceptacja – w przypadku obiektów strategicznym, system umożliwia wielostopniową akceptację na wypadek nieautoryzowanego przejęcia urządzenia i karty pracownika ochrony.

Bezpieczeństwo na każdym kroku – podwyższenie rangi bezpieczeństwa poprzez funkcjonalności: mechanizm kontroli pracy wartowników czy weryfikacja przyznania zgody na dostęp za pomocą karty RFID pracownika ochrony.

Automatyzacja otwierania bram – zarówno weryfikacja w bazie pojazdów, autoryzacja czynności przez wartownika oraz samo otwarcie szlabanu odbywają się przy użyciu urządzenia mobilnego.

 

USE CASE 1

Pan Andrzej jest brygadzistą w dużym zakładzie produkcyjnym. Dowiaduje się, że podczas nocnej zmiany, kiedy kierownictwo jest nieobecne, często dochodzi do sytuacji, w których pracownicy zamieniają się kartami zbliżeniowymi. Efektem tego „zastępowania się” jest łamanie przepisów kodeksu pracy i przebywanie na terenie przedsiębiorstwa osób nieuprawnionych.

Co może zrobić Pan Andrzej? W razie wypadku na nocnej zmianie sytuacja może się bardzo skomplikować dla każdej ze stron.

Czy można rozwiązać problem systemowo – wyposażyć pracowników ochrony w mobilne terminale, dające możliwość kontroli i identyfikacji pracowników na terenie całego zakładu?

 

 

 

USE CASE 2

Na terenie zakładu produkcyjnego o wysokiej randze bezpieczeństwa, znajdują się 2 bramy wjazdowe. Jedna z nich jest nieczynna z powodu trwającego remontu. Wartowniczka, Pani Ewa, pracuje na bramie ruchu samochodów ciężarowych, na którą, z powodu wspomnianego remontu, trafiają dodatkowo samochody osobowe i piesi.
Obsługując kolejne pojazdy musi każdorazowo wykonać szereg czynności – podejść do pojazdu, wziąć karty od kierowcy, podejść do terminala, dokonać weryfikacji, następnie wrócić do pojazdu i oddać karty kierowcy. Ruch pieszych wprowadza dodatkowe zamieszanie na bramie. Zaczyna tworzyć się kolejka.
Czy można zapobiec tej sytuacji? Czy mobilna weryfikacja uprawnień kierowców, pojazdów, naczep oraz pasażerów usprawniłaby pracę Pani Ewy?
Czy możliwość oddelegowania kolejnego pracownika z mobilnym terminalem do obsługi ruchu pieszych przywróciłaby płynność procesu?

 

 

Kluczowe funkcjonalności Mobilnej Kontroli Dostępu 

Pełna kontrola kierowców i ich pojazdów – aplikacja przejmuje funkcjonalności stacjonarnego terminala i obsługuje cały proces związany z wjazdem na teren przedsiębiorstwa pojazdów, naczep, kierowców i pasażerów.

Weryfikacja pasażerów – poza weryfikacją wjazdu kierowców, pojazdów i naczep, możliwa jest również weryfikacja uprawnień pasażerów – w jednej sekwencji realizacja obsługi do 30 osób (jeden autobus).

Możliwość obsługi wielu bram z różnymi scenariuszami. Z poziomu terminala wybiera punkt kontroli dostępu (bramę), który chce obsługiwać i otrzymuje przypisany do tego punktu kontroli dostępu scenariusz.

Równoległa obsługa kolejek – w razie kolejek, terminal ma możliwość równoległej obsługi innych grup, np. na bramie ciężarowej połączyć się z rejestracją pieszych wchodzących na teren przedsiębiorstwa.

Obchód wartowników – po wybraniu tej funkcji w urządzeniu, pracownik ochrony musi przeprowadzić obchód po całym terenie przedsiębiorstwa oraz odczytać kartę zbliżeniową w zaplanowanych punktach kontroli dostępu.

Indywidualna konfiguracja bram, dopasowana do specyfiki organizacji oraz do wybranego przejścia kontroli dostępu – sterowanie szlabanem, furtą, kołowrotem czy innym urządzenie wykonawczym np. semaforem lub zwrotnicą.

Raportowanie wjazdów / wyjazdów pojazdów. Dostępność historii sekwencji zdarzeń w odniesieniu do danego pojazdu – jaki pojazd, jaki kierowca, który wartownik wpuszczał , który wypuszczał.

Intuicyjny interfejs terminala – maksymalnie prosty w użyciu interfejs aplikacji. Możliwość zastosowania komunikatów głosowych (wartownik nie musi obsługiwać ekranu dotykowego na mrozie ani zakładać okularów).

 

 

 

“Czytnik zawsze pod ręką wartownika.
Weryfikacja uprawnień do wjazdu kierowców, pojazdów, naczep oraz pasażerów
– w jednej sekwencji aż do 30 osób.”

Maciej Boguniecki
Senior Implementation Specialist

 

 

 

 

Aktualnie Secorun Mobilna Kontrola Dostępu jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: