SECORUN | EWAKUACJA

Krytyczne narzędzie do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, dla których należy uruchomić proces ewakuacji pracowników z danego obszaru.

 

 

Integracja z systemami PPOŻ pozwala na automatyczne monitorowanie postępu ewakuacji.

Lekkie narzędzie do wspierania krytycznych sytuacji.

Operatorzy cenią dostęp do wszystkich danych na jednym ekranie.

 

Krzysztof Białecki
IT Product Manager

 

 

 

Podstawowymi funkcjami tego produktu jest sprawna realizacja scenariuszy ewakuacyjnych oraz określanie pozycji osób w poszczególnych strefach podczas ewakuacji.  Umożliwia służbom ratunkowym natychmiastową weryfikację osób bezpiecznych i zagrożonych. Pomaga zaplanować i przeprowadzać akcję ratunkową.

Zaplanowane scenariusze ewakuacji mogą automatycznie zarządzać komunikatami przekazywanymi przez SECORUN | PRACOWNICZY PORTAL KOMUNIKACYJNY w zależności od położenia osób zagrożonych / bezpiecznych.

 

 

 

Ewakuacja to niezbędne narzędzie w każdym przedsiębiorstwie, ułatwiające zarządzanie procesem ewakuacji oraz znacznie podnoszące bezpieczeństwo pracowników i gości.

Alicja Lipka-Kozieł
Sales