SECORUN | BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Secorun Bezpieczeństwo Procesów Logistycznych to unikalne w skali rynku autorskie rozwiązanie IT, synchronizujące systemy klasy ERP z systemem kontroli dostępu oraz awizacji dostaw i kierowców, dzięki czemu cały proces logistyczny jest objęty nadzorem. System monitoruje i kontroluje załadunek, transport i rozładunek towarów poprzez ustanowienie krytycznych punków kontroli (check point). Check point’y wymuszają na uczestnikach procesu prawidłową realizację zestawu czynności (lista zadań). Agregacja danych z obszarów YMS, TMS, WMS z infrastrukturą magazynową pozwala kierowcy na samodzielne i intuicyjne przejście wszystkich etapów zaplanowanego procesu. Automatyzacja ważenia pojazdu, jego dostępu do określonych śluz, bram i szlabanów połączona ze śledzeniem załadunku, eliminuje błędy ludzkie (niezamierzone i zamierzone), uniemożliwiając wyjazd źle załadowanego pojazdu poza teren magazynu. System zapewnia również rozliczalność obsługiwanych procesów.

Rozwiązanie obejmuje swoim działaniem procesy przebiegające na terenie przedsiębiorstwa od budynków i obszarów magazynowych do posterunków wjazdowo – wyjazdowych, ale może również kontrolować czas osiągnięcia destynacji. Zbierane dane pozwalają na znaczącą optymalizację kosztów i bezpieczeństwa logistyki w przedsiębiorstwie.

 

 

„Pełna kontrola i rozliczalność procesu logistycznego – to teza potwierdzona wdrożeniami zakończonymi sukcesem. Na procesy logistyczne nakładamy dodatkową warstwę bezpieczeństwa, dającą gwarancję identyfikacji, autentykacji oraz autoryzacji każdego kroku procesu.

To, co w mojej ocenie jest najistotniejsze w tym produkcie – Secorun BPL w pełni pokrywa luki bezpieczeństwa w procesie łańcucha dostaw.”

Krzysztof Białecki
IT Product Manager

 

 

 

Biznesowe korzyści Bezpieczeństwa Procesów Logistycznych

Skrócenie do niezbędnego minimum czasu przebywania osób trzecich na terenie przedsiębiorstwa. Instalacja urządzeń oraz aplikacji, dzięki którym kierowcy są prowadzeni przez cały proces zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

Płynny przebieg procesów związanych z dostawami, załadunkami, obsługą depozytu – bez zbędnych postojów, przy maksymalnej automatyzacji czynności wykonywanych przez kierowców, dostawców w ramach procesu.

Ograniczenie występowania błędów przy załadunku pojazdu. Kierowca dzięki  otrzymywanym precyzyjnym informacjom, dokładnie zna miejsce załadunku, nr doku oraz szczegóły dotyczące ładowanego towaru.

Zastosowanie technologii RFID – dzięki temu system jest w stanie zlokalizować pozycję ładowanego towaru (czy znajduje się w magazynie czy już w samochodzie). Bieżąca kontrola ładowanego towaru w trybie online.

Dokładna kontrola etapów wykonywanych zadań procesu magazynowego – cały pobyt kierowcy jest opisany kolejnymi zadaniami, system pilnuje, aby wyjeżdżając z terenu, kierowca miał potwierdzone wszystkie etapy procesu.

Automatyzacja przepływu informacji  – na podstawie harmonogramu dostaw z systemu logistycznego, do kontroli dostępu trafiają niezbędne informacje o dostawcach – kierowcach i pojazdach oraz prognozowanych godzinach wizyt.

 

USE CASE 1

Spedytor dokonał awizacji odbioru towaru w jednym z magazynów klienta. Spedytor jest stałym partnerem klienta i jego kierowcy posiadają karty dostępu na teren magazynu.

Kierowca otrzymał informację o miejscu i planowanej godzinie załadunku. Kierowca dojeżdża na miejsce i co dalej? Szuka pracowników magazynu aby dowiedzieć się z jakiego doku ma skorzystać i czy już może podjeżdżać.

Czy gdyby w tym przedsiębiorstwie funkcjonował system, wysyłający kierowcy, na dwie godziny przed planową godziną załadunku, smsa z informacją o przypisanym doku do jego zlecenia oraz statusie przygotowanego załadunku, doszłoby do takiego zamieszania? Czy kierowca wjeżdżając na teren, po odczycie karty dostałby ponownie komplet informacji wyświetlony na dedykowanym ekranie oraz został wpuszczony do środka?

 

 

USE CASE 2

Kierowca wchodząc na teren magazynu, szuka informacji wśród pracowników jaki towar jest dla niego do załadunku. Na doku inny kierowca ładuje swój pojazd. Towar do załadunku stoi tak blisko innego kierowcy, że on przez nieuwagę zabiera towar do swojej przyczepy. Kierowcy załadowali się i odjechali. W efekcie na miejscu rozładunku, okazuje się, że w jednej trasie jest towar nadmiarowy, a w drugiej jego brak.

Czy można było uniknąć tej sytuacji? Czy gdyby w organizacji funkcjonował system, nakładający dodatkową warstwę kontroli ładowanego towaru, poprzez prezentowanie oraz monitorowanie lokalizacji towaru, doszłoby do pomyłek podczas załadunku? Czy system alarmuje o pojawieniu się towaru z innej dostawy oraz pozwala na stałą kontrolę przestrzeni załadunkowej?

 

 

 

Technologia RFID w procesie logistycznym

Identyfikacja osób – produkt zakłada wyposażenie osób w karty zbliżeniowe, dzięki czemu system jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować osobę w zaprojektowanych punktach kontrolnych procesu np. przy wjeździe na teren, wejściu do magazynu, zgłoszeniu się przy terminalu załadunku. Jednoznaczna identyfikacja może zostać wykorzystana do centralnego wydruku dokumentów magazynowych.

Identyfikacja pojazdów – Bezpieczeństwo Procesów Logistycznych zakłada doposażenie pojazdów w identyfikatory RFID, dzięki czemu potrafi zidentyfikować pojazd w punktach kontrolnych (np. identyfikacja zastosowana do kontroli obecności pojazdu pod wskazanym dokiem). System na bieżąco kontroluje czy prawidłowy samochód stoi pod zaplanowanym dokiem. Jednoznaczna identyfikacja pozwala również na automatyzację procesu ważenia poprzez przekazywanie do systemu wag odpowiednich parametrów pojazdu.

Kontrola załadunku – system Bezpieczeństwo Procesów Logistycznych lokalizuje pozycję jednostek transportowych w oparciu o tagi RFID oraz kontroluje ich lokalizację według planu załadunku. W ramach rozwiązania wyposaża się jednostki transportowe w identyfikatory RFID, dzięki którym system lokalizuje ich obecność z dużych odległości. Informacja o lokalizacji jest wykorzystywana do kontroli ładowanych jednostek względem zaplanowanej listy załadunku. System alertuje również o sytuacjach niepożądanych, czyli znalezieniu się jednostki transportowej w innej lokalizacji niż zaplanowana. W ten sposób ogranicza błędy w postaci ładowania przez kierowców nie swojego towaru.

Depozytory dokumentów – system nadaje uprawnienia do wskazanych skrytek oraz informuje o stanie depozytora poczty. W ramach rozwiązania Bezpieczeństwo Procesów Logistycznych wyposaża się w identyfikatory RFID teczki, przypisane do konkretnych miejsc rozładunku. System kontroluje czy w depozytorze dokumentów znajduje się zaplanowana teczka z dokumentami. W ramach realizacji punktów procesu, w odpowiednim momencie upoważnia kierowcę do odebrania poczty przypisanej do niego.

 

 

“WMS, TMS, YMS, ERP, … łączymy to wszystko w całość i nakładamy dodatkową warstwę bezpieczeństwa gwarantującą rozliczalność całego procesu. Zabezpieczmy proces end-to-end.

Modułowa architektura + adaptowalne interfejsy + customizowalny workflow + funkcjonalności + doświadczony Zespół analityków biznesowo – systemowych Vemco + współpraca z Zespołem projektowym odbiorcy w fazie wdrożeniowej = gotowy przepis na sukces.”

Aleksandra Kanigowska
Kierownik Sprzedaży

 

 

 

 

Kluczowe funkcjonalności 

Automatyzacja wjazdu kierowców i pojazdów na teren przedsiębiorstwa / magazynu – na bazie harmonogramu z systemu logistycznego, system nadaje odpowiednie uprawnienia, aby kierowca mógł wjechać na teren.

Powiadomienia SMS – system ma możliwość podłączenia się pod bramkę SMS, co pozwala na informowanie kierowców odpowiednio wcześniej o szczegółach zaplanowanej wizyty, statusie załadunku, przypisanym doku.

Sygnalizacja świetlna przy doku. Kontrola obecności pojazdu pod właściwym dokiem z informacją zwrotną dla kierowcy otrzymywaną poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej zamontowanej przy samym doku.

Sterowanie pracą bramy oraz rampy doku. Bezpieczeństwo Systemów Logistycznych daje gwarancję, że brama nie otworzy się dopóki właściwy pojazd pod nią nie stanie, a odpowiedni kierowca nie rozpocznie procesu załadunku.

Identyfikacja i kontrola pojazdów do ważenia oraz wyzwalanie procesu ważenia – integracja z systemem wag umożliwia automatyzację procesu, a przede wszystkim eliminuje próby ważenia przed dokonaniem załadunku.

Obsługa depozytora dokumentów – przydzielanie uprawnień do skrytek i reagowanie na pobranie poczty. Kierowca po otrzymaniu komunikatu na ekranie terminala i zbliżeniu karty do czytnika, otwiera przypisane do jego trasy skrytki.

Identyfikacja i kontrola kierowców oraz pojazdów wyjeżdżających z terenu przedsiębiorstwa / magazynu. System uniemożliwi wyjazd pojazdom i kierowcom, którzy nie wykonali wszystkich zaplanowanych etapów procesu załadunku.

Terminal centralny – wewnętrzny kiosk samoobsługowy przeznczony do podglądu zaplanowanych tras dla kierowców. Dodatkowo terminal centralny wymusza na kierowcy przeprowadzanie instruktażu BHP i zatwierdzenie go.

Przeprowadzenie instruktażu BHP – Bezpieczeństwo Systemów Logistycznych informuje operatorów systemu o wjeździe na teren magazynu / przedsiębiorstwa kierowcy bez aktualnego instruktażu BHP.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Bezpieczeństwo Procesów Logistycznych to system integrujący się z systemami klasy: TMS, ERP, Kontrola Dostępu, System Awizacji dostaw, gości, kontrahentów, Depozytor dokumentów, System wagi, Automatyka magazynu.

Integruje się poprzez: RestAPI, szynę danych RabbitMQ oraz bazy danych. Każda integracja Systemu Bezpieczeństwa Logistycznego z systemami zewnętrznymi przebiega indywidualnie, optymalizując proces dostosowania systemów.

System wykorzystuje również integracje przewodowe z urządzeniami typu sterowniki PLC oraz automatyką bram Assa Abloy.

 

Aktualnie System Bezpieczeństwa Procesów Logistycznych jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: