SECORUN | ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Secorun Rozwiązania Indywidualne to specjalistyczne rozwiązania informatyczne, wynikające ze zidentyfikowanych na etapie analizy przedwdrożeniowej potrzeb Klientów. To skuteczne i dedykowane rozwiązania, które pomagają przedsiębiorstwom w realizacji ich celów biznesowych.

Nawet najbardziej rozbudowany system wspomagający zarządzanie organizacją może okazać się niewystarczający wobec wymagań użytkowników i specyfiki przedsiębiorstwa. Nasze rozwiązania customizujemy na dwa sposoby – poprzez rozbudowę oferowanych przez nas systemów bądź przez stworzenie zupełnie nowego rozwiązania.

Rozwiązania Indywidualne, które tworzymy, skupiają się wokół corowych produktów Secorun, pokrywając obszary zarządzania bezpieczeństwem i kosztami w dużych organizacjach, w szczególności: automatyczną identyfikację obiektów i zdarzeń (ludzi, pojazdów, rzeczy, wejść / wyjść), identyfikację tablic rejestracyjnych LPR, detekcję sytuacji w oparciu o analizę video, systemy telewizji przemysłowej CCTV, identyfikację poprzez cechy biometryczne, wsparcie zarządzania procesami produkcyjnymi przedsiębiorstwa, zużycie materiałów, czas pracy ludzi, maszyn, linii produkcyjnych, efektywność, zarządzanie kosztami i zasobami, bezpieczeństwo procesów logistycznych.

 

Nasze systemy informatyczne są regularnie ulepszane poprzez dodawanie nowych funkcjonalności. Tworzymy między innymi indywidualne produkty z zakresu zaawansowanej kontroli jakości. Narzędzia, które wspierają codzienną pracę kontrolera w procesie kontroli jakości produkowanych jachtów.

System udostępnia przekrojowe dashboardy, prezentujące ilościowe i statystyczne podsumowanie oceny jakości jednostek, będących aktualnie w procesie produkcji. Kontrola jakości podzielona jest na kilka etapów, a czynności sprawdzające przeprowadzane są po każdym znaczącym zaawansowaniu produkcji. Ich zakres obejmuje warstwę techniczną, funkcjonalną i estetyczną.

Proces kontroli jakości jest selektywny dla każdego z elementów jachtu osobno (pokład, nadburcie, kadłub, kabiny, bakisty etc.). Kontroler ma możliwość nanoszenia typów oraz lokalizacji zidentyfikowanych usterek w aplikacji tabletowej bezpośrednio na zwizualizowane w aplikacji elementy jachtu. Do pracownika produkcji trafia zestawienie ze wskazanymi miejscami do poprawy, po której produkt zostaje poddany ponownej kontroli jakości.

 

 

Przykładem niestandardowego rozwiązania wdrożonego u kilku naszych Klientów jest funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie posiłkami pracowniczymi, połączona z monitoringiem obciążeń fiskalnych w przypadku przekroczenia wartości uzyskiwanych świadczeń.

Moduły FoodTruck służą do obsługi funkcjonalności mobilnie wydawanych posiłków z wykorzystaniem terminali przenośnych. Każdy z terminali wyposażony jest w dedykowaną aplikację do weryfikacji możliwości pobrania posiłku w zadanym czasie i rejestracji jego wydania. Możliwość pobrania posiłku posiadają pracownicy, którym przyznano uprawnienia, a ich identyfikacja odbywa się przy pomocy kart zbliżeniowych.

W skład funkcjonalności FoodTruck wchodzą następujące moduły: katalog posiłków (menu) wraz z definicją ich cen; limity posiłków – moduł administracyjny pozwalający na zdefiniowanie kwoty limitu miesięcznego z jakiego może skorzystać pracownik; uprawnienia do posiłków; zdarzenia pobrania posiłków – umożliwia uzupełnianie zdarzeń pobrań posiłków bezpośrednio w aplikacji Secorun.

 

Secorun Rozwiązania Indywidualne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury firmy, a także w optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Współpracując z nami, nasi Klienci otrzymują indywidualnie dostosowane narzędzia, które pozwalają na optymalizację procesów produkcji, monitorowanie i raportowanie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu, skuteczne zarządzanie ryzykiem, identyfikację i usuwanie luk bezpieczeństwa. Mogą to być rozwiązania, które automatyzują procesy biznesowe, udostępniają dane w czasie rzeczywistym, usprawniają komunikację wewnątrz firmy czy pozwalają na lepsze zarządzanie projektami.

Obecnie w organizacjach równolegle funkcjonuje duża liczba systemów informatycznych, obsługujących różne obszary biznesowe. Stosowane przez nas, sprawdzone metodyki inżynierii oprogramowania w połączeniu z nowoczesnymi technologiami sprawiają, że posiadamy w zasadzie nieograniczone możliwości integracji. Integrujemy się w szczególności z systemami zarządzania przedsiębiorstwem ERP, systemami kadrowo-płacowymi HR, systemami planowania tras TMS, systemami zarządzania magazynem WMS, systemami zarządzania placem transportowym YMS, systemami wspierania i kontroli procesów produkcyjnych MES, systemami telewizji przemysłowej CCTV, systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych LPR, systemami alarmu pożarowego SAP, systemami alarmu włamaniowego SSWIM, systemami zarządzania budynkiem BMS.