SECORUN | PRACOWNICZY PORTAL KOMUNIKACYJNY

Secorun Pracowniczy Portal Komunikacyjny to aplikacja zbudowana z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy pracownikami organizacji w obszarze spraw dotyczących zatrudnienia i obowiązków pracy. Narzędzie pozwala na sprawne komunikowanie się między różnymi szczeblami podległości służbowej poprzez możliwość szybkiego składania wniosków oraz ciągły wgląd w postęp procesu decyzyjnego. Wszelkie niezbędne dane dotyczące harmonogramów, wykorzystanych limitów czy czasu pracy, zarówno tego zaplanowanego, jak i wykonanego, są dostępne w zaledwie kilka kliknięć. W portalu możliwe jest zarejestrowanie pracy zdalnej, czy delegowanej, co jest kluczową alternatywą do listy obecności prowadzonej przez pracowników przedsiębiorstwa.

Secorun Pracowniczy Portal Komunikacyjny to aplikacja zbudowana w technologii umożliwiającej pracę zarówno na komputerach stacjonarnych, przenośnych, jak i urządzeniach mobilnych, smartfonach (iOS i Android) oraz kioskach pracowniczych. Wykorzystana technologia zapewnia również najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu możliwe jest opublikowanie aplikacji w otwartej sieci Internet.

Pracowniczy Portal Komunikacyjny może być wykorzystywany jako komunikator zakładowy i kryzysowy.

 

 

“Dostęp do wszystkich niezbędnych danych i akcji pracownika w jednej aplikacji, z wielu platform.
Mobilny i łatwy sposób komunikowania się pracowników z przełożonymi.
Rejestracja czasu pracy w Twojej kieszeni.”

Margarita Menjega-Schmidt
UX / UI Designer

 

 

 

Biznesowe korzyści Pracowniczego Portalu Komunikacyjnego

60% oszczędności czasu pracowników działów kadrowych i kadrowo-płacowych oraz kadry zarządzającej, poświęcanego na obsługę pracowników w zakresie przyjmowania, akceptacji wniosków, wystawiania dokumentacji.

Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji – PPK umożliwia m.in. monitorowanie planu pracy i jej wykonania, kontrolowanie limitu absencji oraz komunikację z przełożonymi poprzez rozmaite wnioski i wbudowany komunikator.

Mobilna rejestracja zdarzeń czasu pracy – to podstawowe narzędzie rejestracji pracy zdalnej i delegowanej. Daje możliwość prostego zarejestrowania zdarzeń wejścia i wyjścia z pracy wraz z podglądem przepracowanego czasu.

Usprawnienie obiegu wniosków pracowniczych (urlopy, absencje) – prosta i intuicyjna obsługa procesów, począwszy od złożenia wniosku, do zapadnięcia decyzji. Możliwość anulowania lub wycofanie wniosków już złożonych.

Udostępnienie pracownikom grafiku pracy na ich urządzeniach mobilnych. Pracownicy mają podgląd planu pracy (czas podstawowy i ponadnormatywny), przepracowanych w miesiącu godzin, wykorzystanych dni urlopu.

 

USE CASE 1

Zbliża się koniec roku, podwładni angażują przełożonych do uzyskania informacji o pozostałym do wykorzystania urlopie. Przełożony każdorazowo, indywidualnie podchodzi do analizy wyciągając informację z systemu HR następnie przekazując ją pracownikowi.

Czy możliwe jest zastosowania rozwiązania informatycznego, które umożliwi pracownikowi samodzielną weryfikację dostępnego limitu urlopowego do wykorzystania w dowolnym momencie?

 

 

 

 

USE CASE 2

Maria jest Sales Menedżerem i ma 40 podwładnych, którzy w sezonie urlopowym generują dużą liczbę zapytań o urlopy w różnym wymiarze. Przełożona, każdorazowo dogłębnie analizuje plan pracy zespołu i indywidualnie podejmuje decyzję o akceptacji wniosku lub nie.

Czy możliwe jest wdrożenie rozwiązania, które podpowie czy wniosek pracownika jest zgodny z wcześniej zaakceptowanym planem urlopu? Czy system może autonomicznie podjąć decyzję o akceptacji wniosku jeśli przełożony nie odrzuci wniosku?

 

 

 

Kluczowe funkcjonalności Pracowniczego Portalu Komunikacyjnego

Mobilna rejestracja zdarzeń czasu pracy znajdująca zastosowanie zwłaszcza przy rejestracji pracy delegowanej oraz zdalnej. Pozwala na zarejestrowanie wejścia do pracy i wyjścia z pracy oraz podgląd przepracowanego czasu.

Powiadomienia push o konieczności zarejestrowania zdarzenia czasu pracy – mechanizm, który generuje przypomnienia dla użytkownika aplikacji o konieczności zarejestrowania rozpoczęcia / zakończenia pracy.

Możliwość dowolnego zdefiniowania obiegu wniosków pracowniczych – rozbudowany interfejs konfiguracji i praktycznie nieskończone możliwości customizacji portalu pozwalają dostosować go do pracy w każdej organizacji.

Limity absencji – możliwość podglądu limitów różnego rodzaju absencji, zarówno tych do wykorzystania, jak i tych już wykorzystanych w okresie rozliczeniowym, na przykład urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem.

Wsparcie obiegu wniosków pracowniczych – aplikacja pozwala na proste i intuicyjne zgłaszanie wszystkich typów absencji oraz składanie wniosków urlopowych. Ponadto daje możliwość zarządzania zastępstwami.

Podgląd czasu pracy – zbiorczy podgląd pracy zaplanowanej oraz zrealizowanej wraz z naniesionymi absencjami. Wszystko w czytelny sposób umieszczone na jednym kalendarzu.

 

 

“Secorun Pracowniczy Portal Komunikacyjny został przez nas zbudowany z wykorzystaniem najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Aplikacja została tak stworzona, by spełnić współczesne wymagania, które stawia świat, czyli dostępność na każdym urządzeniu mobilnym. Niezależnie, czy to laptop, tablet, czy telefon, użytkownik może mieć dostęp do Pracowniczego Portalu Komunikacyjnego na każdym kroku.”  

 

Szymon Szulc
Senior Software Engineer

 

 

 

Aktualnie Pracowniczy Portal Komunikacyjny jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: