SECORUN | KONTROLA CZASU WYKONYWANIA ZADAŃ

Secorun Kontrola Czasu Wykonywania Zadań to system rejestracji i monitorowania czasu poświęconego na wykonywanie różnych zadań w procesie produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Umożliwia skuteczne zarządzanie procesem produkcyjnym, poprawę jego efektywności oraz redukcję kosztów. To narzędzie, które wspiera proces kontroli i daje podstawy do wyliczenie kosztów poszczególnych czynności produkcyjnych. System pozwala na bieżący monitoring pracy zespołu produkcyjnego oraz wykrywanie i eliminowanie przestojów, mogących generować straty dla przedsiębiorstwa. Daje podstawy do rzetelnego premiowania zespołu oraz możliwość wyłonienia liderów.

Secorun Kontrola Czasu Wykonywania Zadań pozwala na sprawne zarządzanie mocami przerobowymi. Stanowi cenne narzędzie dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć wydajność swoich procesów produkcyjnych oraz osiągnąć większą kontrolę nad kosztami produkcji. Dzięki zastosowaniu ekranów dotykowych zamontowanych przy stanowiskach pracy jest to narzędzie bardzo przyjazne w użytkowaniu przez pracowników produkcji.

 

 

 

“Szybka i łatwa rejestracja zadań produkcyjnych krok po kroku, bez zbędnych formalności.
Stały monitoring wykonywanych zadań.
Kontrola jakości produkcji dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa.”

Margarita Menjega-Schmidt
UX / UI Designer

 

 

 

 

Biznesowe korzyści Kontroli Czasu Wykonywania Zadań

Zwiększenie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa – zbieranie informacji o przepracowanym czasie na czynności jest pomocne w planowaniu zadań oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów.

Szybka identyfikacja problemów i nieefektywności – system monitoruje produkcję w czasie rzeczywistym, co przekłada się bezpośrednio na możliwość bieżącej korekty w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Zbieranie ważnych parametrów związanych z procesem produkcyjnym takich jak np. temperatura, wilgotność, identyfikacja użytych materiałów / komponentów (kody kresowe, QR, nr seryjne materiałów np. farb, żywic, podzespołów)

Kontrola procesu produkcyjnego oraz jego optymalizacja dzięki elektronicznym dokumentom kontrolnym powiązanym z kolejnymi etapami produkcji. Dokumenty umożliwiają łatwy dostęp do danych oraz ich analizę.

Krótki czas rejestracji danych – oprogramowanie dedykowane dla ekranów dotykowych, zainstalowanych w pobliżu stanowisk pracy oraz przyjazny i ergonomiczny interfejs użytkownika dedykowany załodze produkcyjnej.

Kontrola jakości  – system udostępnia przekrojowe dashboardy, prezentujące ilościowe i statystyczne podsumowanie oceny jakości produktów, będących aktualnie w procesie produkcji. Zakres kontroli obejmuje warstwę techniczną, funkcjonalną i estetyczną.

 

USE CASE 1

Pan Zbyszek jest pracownikiem produkcji w przedsiębiorstwie produkującym maszyny rolnicze. W zależności od potrzeb, pracuje na różnych stanowiskach linii produkcyjnej. Po każdym dniu roboczym, jest zobowiązany do sporządzenia raportu z wykonanych zadań – musi wskazać na jakich stanowiskach pracował, przy jakich maszynach oraz ile czasu zajęło mu wykonanie poszczególnych czynności.

Dla Pana Zbyszka, po całym dniu ciężkiej pracy, jest to obowiązek czasochłonny i bardzo uciążliwy.

Jak można rozwiązać tę sytuację? Czy wdrożenie systemu rejestracji czynności produkcyjnych, wyposażonego w dotykowe ekrany zamontowane przy stanowiskach pracy usprawniłoby wykonywanie codziennych obowiązków?

 

 

 

USE CASE 2

Pan Norbert jest Kierownikiem Produkcji w zakładzie produkującym ekskluzywne jachty na zamówienie. Zauważył, że na przestrzeni ostatniego półrocza, jedna z brygad ma problemy z dotrzymywaniem terminów realizacji zleceń, a co za tym idzie, koszty produkcji rosną.

Co może pomóc Panu Norbertowi w bieżącej kontroli i optymalizacji procesu produkcji? Jakie narzędzie pozwoli na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów oraz na natychmiastową korektę w przypadku wykrycia nieprawidłowości?

Czy istnieje system pozwalający na ciągłe śledzenie postępów produkcji? Czy możliwe jest gromadzenie danych dotyczących różnych, istotnych parametrów produkcji takich jak: czas wykonywania czynności, identyfikacja użytych materiałów, warunki otoczenia, by móc analizować proces?

 

 

Kluczowe funkcjonalności Kontroli Czasu Wykonywania Zadań 

Rejestracja czynności produkcyjnych – pracownik, podchodząc do ekranu dotykowego przy stanowisku pracy, loguje się kartą zbliżeniową, wybiera wykonywaną czynność i rozpoczyna naliczanie czasu pracy.

Monitorowanie zaawansowania produkcji w czasie rzeczywistym złożonego urządzenia czy też serii urządzeń. Funkcja pomocna w planowaniu zadań oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów.

Wizualizacja postępu zaawansowania produkcji przy pomocy graficznych słupków i wykresów pozwala na szybkie identyfikowanie trendów, problemów i nieprawidłowości oraz wspiera podejmowanie odpowiednich działań.

Śledzenie norm wykonawczych dla realizowanych czynności produkcyjnych – przedsiębiorstwo monitoruje i sprawdza, czy procesy produkcyjne są realizowane zgodnie z określonymi wymaganiami i standardami.

Monitorowanie sumarycznego czasu przeznaczonego na realizację zadania produkcyjnego – integracja z systemem ERP  umożliwia monitorowanie sprawności wykonywanych prac pod kątem czasochłonności.

Możliwość analizy pojawiających się odstępstw w procesie kontroli jakości, z danymi zebranymi z w trakcie realizacji procesu produkcji (kto, kiedy, w jakich warunkach, z jakich materiałów realizował daną czynność)

Intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika, dedykowany dla ekranów dotykowych, zainstalowanych bezpośrednio przy stanowiskach pracy, minimalizujący czas rejestracji danych.

Łatwe logowanie realizowane w oparciu o indywidualne identyfikatory używane również w systemie Kontroli Dostępu.

 

 

 

“Kontrola Czasu Wykonywania Zadań daje możliwość automatycznego przypisywania kosztów pracy poszczególnych osób, brygad, działów, w zależności od miejsca ich powstawania z podziałem na grupy wykonywanych zadań, co w rezultacie daje pełen obraz miejsca powstawania kosztów.”

Joanna Kowalska
Sales

 

 

 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi

Secorun Kontrola Czasu Wykonywania Zadań jest platformą zorientowaną na integracje z systemami kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP.

 

Aktualnie Kontrola Czasu Wykonywania Zadań jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: