Pakiet produktów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem i kosztami w dużych organizacjach.

Produkty pakietu SECORUN realizują zadania precyzyjnej rejestracji zdarzeń dotyczących osób, pojazdów i przedmiotów, zbierania, przetwarzania i analizy tych danych, a także dostarczają informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego zasobami osobowymi i materialnymi.

Produkty SECORUN zapewniają maksymalną wydajność i sprawność , ponieważ są projektowane i tworzone od podstaw do obsługi największych, wielooddziałowych przedsiębiorstw. Wszystkie elementy pakietu z założenia są otwarte na swobodną integrację z systemami funkcjonującymi w danej organizacji. Produkty pakietu są komplementarne, a modułowa budowa rozwiązania pozwala na elastyczne komponowanie odpowiedniego zestawu wymaganych funkcjonalności.

Implementacja produktów SECORUN obejmuje kompleksowe analizy, dedykowane projekty, integrację informatyczną i fizyczną, tworzenie dodatkowych funkcjonalności indywidualnych, instalacje, testy, szkolenia, serwis i rozwój produktów.

 

Proces projektowania, produkcji i rozwoju wszystkich aplikacji WEBowych wchodzących w skład pakietu jest realizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi OWASP ASVS (poziom 2 oraz 3), gwarantując pełne bezpieczeństwo ich użytkowania (odporność na podatności wyspecyfikowane w OWASP TOP10). Bezpieczeństwo działania aplikacji jest potwierdzane w trakcie cyklicznych (automatycznych i manualnych) penetracyjnych testów bezpieczeństwa, realizowanych zarówno wewnętrznie, w ramach procesu produkcji oprogramowania, jak i po wdrożeniu, w środowiskach testowych i produkcyjnych.
Każde z naszych rozwiązań pozwala na spełnienie wymaganych norm prawnych i zaleceń dziedzinowych, dotyczących konkretnego obszaru wdrożenia, przy jednoczesnym wypełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Tworzymy zaawansowane systemy IT wspierające zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i kosztami w dużych firmach.