SECORUN | ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE_test

Secorun Rozwiązania Indywidualne to specjalistyczne rozwiązania informatyczne rozbudowujące oferowane przez nas systemy, wynikające ze zidentyfikowanych na etapie analizy przedwdrożeniowej potrzeb Klientów.

Nawet najbardziej rozbudowany system wspomagający zarządzanie organizacją może okazać się niewystarczający wobec wymagań użytkowników i specyfiki przedsiębiorstwa. Rozwiązania Indywidualne, które tworzymy, skupiają się wokół corowych produktów Secorun, pokrywając obszary zarządzania bezpieczeństwem i kosztami w dużych organizacjach, w szczególności: automatyczną identyfikację obiektów i zdarzeń (ludzi, pojazdów, rzeczy, wejść / wyjść), identyfikację tablic rejestracyjnych (LPR), detekcję sytuacji w oparciu o analizę video, systemy telewizji przemysłowej (CCTV), identyfikację poprzez cechy biometryczne, wsparcie zarządzania procesami produkcyjnymi przedsiębiorstwa, zużycie materiałów, czas pracy ludzi, maszyn, linii produkcyjnych, efektywność, zarządzanie kosztami i zasobami.

 

Nasze systemy często są rozbudowywane o dodatkowe funkcjonalności. Tworzymy między innymi indywidualne produkty z zakresu zaawansowanej kontroli jakości.

Na halach produkcyjnych dużego przedsiębiorstwa produkowane są towary premium. Kontrola jakości podzielona jest na kilka etapów i odbywa się po każdym znaczącym zaawansowaniu produkcji. Kontroler jakości podchodzi do produkowanego towaru / urządzenia – przy użyciu tabletu w systemie wybiera kontrolowany towar / urządzenie – otrzymuje rzuty na ekran tabletu i nanosi na nie, w zależności od spostrzeżeń, uchybienia / usterki / wady z możliwością ich klasyfikowania na grupy i poziomy.

Do pracownika produkcji trafia zestawienie zaewidencjonowanych usterek / wad. Pracownik poprawia, a towar / urządzenie trafia na ponowną kontrolę jakości.

 

 

 

Przykładem niestandardowej funkcjonalności jest zarządzanie posiłkami pracowniczymi, połączone z monitoringiem obciążeń fiskalnych w przypadku przekroczenia wartości uzyskiwanych świadczeń.

Duża organizacja chce umożliwić pracownikom skorzystanie z posiłków stołówkowych na terenie zakładu produkcyjnego. Aby zminimalizować przeznaczony na przerwy czas,  dostarcza posiłki na miejsca pracy, wydając je z food trucków. Każdy food truck ma terminal mobilny, a proces wydawania posiłków z pojazdów jeżdżących po terenie przedsiębiorstwa odbywa się w oparciu o identyfikację pracowników  przy pomocy kart zbliżeniowych.

System monitoruje tzw. kwotę dopuszczalną, niewchodzącą w podstawę opodatkowania. Wylicza koszt wydanych posiłków w danym okresie – liczba wydanych posiłków pomnożona przez ich wartość. W momencie przekroczenia tej kwoty, operator terminala dostaje sygnał o przekroczeniu limitu – wtedy pracownik może zakupić posiłek za swoje środki.

 

Secorun Rozwiązania Indywidualne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury firmy, a także w optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Współpracując z nami, nasi Klienci otrzymują indywidualnie dostosowane narzędzia, które pozwalają na optymalizację procesów produkcji, monitorowanie i raportowanie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu, skuteczne zarządzanie ryzykiem, identyfikację i usuwanie luk bezpieczeństwa. Mogą to być rozwiązania, które automatyzują procesy biznesowe, udostępniają dane w czasie rzeczywistym, usprawniają komunikację wewnątrz firmy czy pozwalają na lepsze zarządzanie projektami.

Stosowane przez nas, sprawdzone metodyki inżynierii oprogramowania w połączeniu z nowoczesnymi technologiami sprawiają, że posiadamy w zasadzie nieograniczone możliwości integracji i jesteśmy w stanie zbudować system pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.