SECORUN | MOBILNA KONTROLA DOSTĘPU_test

Secorun Mobilna Kontrola Dostępu to zsynchronizowana z innymi produktami (np. z Secorun Kontrola Dostępu) aplikacja, która przejmuje funkcjonalności stacjonarnego terminala i dedykowana jest przede wszystkim do obsługi pojazdów oraz naczep. Narzędzie umożliwia automatyczną ewidencję czasu przebywania na terenie przedsiębiorstwa nie tylko pojazdów, ale również kierowców i pasażerów.

Secorun Mobilna Kontrola Dostępu pozwala zrealizować całą operację związaną z wjazdem na teren organizacji bezpośrednio przy pojeździe / kierowcy. Weryfikacja w bazie pojazdów, autoryzacja czynności przez wartownika oraz otwarcie szlabanu odbywają się z poziomu mobilnego urządzenia.

 

 

“Mobilna Kontrola Dostępu to narzędzie stworzone dla pracowników ochrony i obsługi bram, znacznie ułatwiające im pracę oraz zapewniające bezpieczeństwo na każdym kroku.”

Maciej Boguniecki
Senior Implementation Specialist

 

 

 

Biznesowe korzyści Mobilnej Kontroli Dostępu

Możliwość mobilnej weryfikacji uprawnień kierowców, pojazdów, naczep oraz pasażerów. Realizacja obsługi do 30 pasażerów w jednej sekwencji.

Mniejsza obsada wartowników i zwiększona przepustowość wjazdu, dzięki realizacji wszystkich czynności związanych z wjazdem na teren zakładu pojazdów, kierowców i pasażerów z poziomu urządzenia mobilnego.

Wielostopniowa akceptacja – w przypadku obiektów strategicznym, system umożliwia wielostopniową akceptację na wypadek nieautoryzowanego przejęcia urządzenia i karty pracownika ochrony.

Bezpieczeństwo na każdym kroku – podwyższenie rangi bezpieczeństwa zakładu poprzez funkcjonalności: obchód wartowników czy weryfikacja przyznania zgody na dostęp za pomocą karty RFID pracownika ochrony.

Automatyzacja otwierania bram – zarówno weryfikacja w bazie pojazdów, autoryzacja czynności przez wartownika oraz samo otwarcie szlabanu odbywają się przy użyciu urządzenia mobilnego.

 

Pan Wojtek jest szefem Działu Ochrony w dużym przedsiębiorstwie o strategicznym znaczeniu i wysokiej randze bezpieczeństwa. Podczas nocnej zmiany jego podwładni są zobligowani do przeprowadzenia pięciu obchodów w odstępach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczowe funkcjonalności Mobilnej Kontroli Dostępu 

Pełna kontrola kierowców i ich pojazdów – aplikacja przejmuje funkcjonalności stacjonarnego terminala i obsługuje cały proces związany z wjazdem na teren przedsiębiorstwa pojazdów, naczep, kierowców i pasażerów.

Weryfikacja pasażerów – poza weryfikacją wjazdu kierowców, pojazdów i naczep, możliwa jest również weryfikacja uprawnień pasażerów – w jednej sekwencji realizacja obsługi do 30 osób (jeden autobus).

Możliwość obsługi wielu bram z różnymi scenariuszami. Z poziomu terminala wybiera punkt kontroli dostępu (bramę), który chce obsługiwać i otrzymuje przypisany do tego punktu kontroli dostępu scenariusz.

Równoległa obsługa kolejek – w razie kolejek, terminal ma możliwość równoległej obsługi innych grup, np. na bramie ciężarowej połączyć się z rejestracją pieszych wchodzących na teren przedsiębiorstwa.

Obchód wartowników – po wybraniu tej funkcji w urządzeniu, pracownik ochrony musi przeprowadzić obchód po całym terenie przedsiębiorstwa oraz odczytać kartę zbliżeniową w zaplanowanych punktach kontroli dostępu.

Indywidualna konfiguracja bram, dopasowana do specyfiki organizacji oraz do wybranego przejścia kontroli dostępu – sterowanie szlabanem, furtą, kołowrotem czy innym urządzenie wykonawczym np. semaforem lub zwrotnicą.

Raportowanie wjazdów / wyjazdów pojazdów. Dostępność historii sekwencji zdarzeń w odniesieniu do danego pojazdu – jaki pojazd, jaki kierowca, który wartownik wpuszczał , który wypuszczał.

Intuicyjny interfejs terminala – maksymalnie prosty w użyciu interfejs aplikacji. Możliwość zastosowania komunikatów głosowych (wartownik nie musi pisać na mrozie ani zakładać okularów).

 

 

 

Czytnik zawsze pod ręką wartownika.
Weryfikacja uprawnień do wjazdu i możliwość sterowania szlabanów.

Maciej Boguniecki
Senior Implementation Specialist

 

 

 

 

Aktualnie Secorun Mobilna Kontrola Dostępu jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: