SECORUN | KONTROLA CZASU WYKONYWANIA ZADAŃ_test

SECORUN Kontrola Czasu Wykonywania Zadań to system pozwalający na realne wyliczenie kosztów poszczególnych procesów produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie. Umożliwia kontrolę i zwiększanie wydajności poszczególnych pracowników oraz całych grup. Wskazuje osoby i obszary konieczności optymalizacji danych etapów produkcji oraz szkoleń odpowiedzialnych za nie pracowników. Daje podstawy do rzetelnego premiowania zespołu. Daje możliwość wyłonienia liderów, a następnie analizę i aplikację metodologii na pozostałych pracowników. Bardzo przyjazny w użytkowaniu przez pracowników system przyczynia się do sprawnego zarządzania mocami przerobowymi przedsiębiorstwa.

 

 

 

“Szybka i łatwa rejestracja zadań produkcyjnych krok po kroku, bez zbędnych formalności.
Stały monitoring wykonywanych zadań.
Kontrola jakości produkcji dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa.”

Margarita Menjega-Schmidt
UX / UI Designer

 

 

 

 

Biznesowe korzyści Kontroli Czasu Wykonywania Zadań

Zwiększenie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa – zbieranie informacji o przepracowanym czasie na czynności jest pomocne w planowaniu zadań oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów.

Szybka identyfikacja problemów i nieefektywności – system monitoruje produkcję w czasie rzeczywistym, co przekłada się bezpośrednio na możliwość bieżącej korekty w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Zbieranie ważnych parametrów związanych z procesem produkcyjnym takich jak np. temperatura, wilgotność, identyfikacja użytych materiałów / komponentów (kody kresowe, QR, nr seryjne materiałów np. farb, żywic, podzespołów)

Optymalizacja produkcji – zbieranie ważnych parametrów produkcji pozwala na lepsze zrozumienie całego procesu, co pozwala na jego optymalizację, zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów.

Kontrola procesu produkcyjnego oraz jego optymalizacja dzięki elektronicznym dokumentom kontrolnym powiązanym z kolejnymi etapami produkcji. Dokumenty umożliwiają łatwy dostęp do danych oraz ich analizę.

Krótki czas rejestracji danych – oprogramowanie dedykowane dla ekranów dotykowych, zainstalowanych w pobliżu stanowisk pracy oraz przyjazny i ergonomiczny interfejs użytkownika dedykowany załodze produkcyjnej.

 
 

Kluczowe funkcjonalności Kontroli Czasu Wykonywania Zadań 

Zbieranie informacji o przepracowanym czasie na czynności – pracownik, podchodząc do ekranu dotykowego przy stanowisku pracy, loguje się kartą, wybiera wykonywaną czynność i rozpoczyna naliczanie czasu pracy.

Monitorowanie zaawansowania produkcji w czasie rzeczywistym złożonego urządzenia czy też serii urządzeń. Funkcja pomocna w planowaniu zadań oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów.

Wizualizacja postępu zaawansowania produkcji przy pomocy graficznych słupków i wykresów pozwala na szybkie identyfikowanie trendów, problemów i nieprawidłowości oraz wspiera podejmowanie odpowiednich działań.

Śledzenie norm wykonawczych dla realizowanych czynności produkcyjnych –

Monitorowanie sumarycznego czasu przeznaczonego na realizację zadania produkcyjnego – integracja z systemem ERP  umożliwia monitorowanie sprawności wykonywanych prac pod kątem czasochłonności.

Możliwość analizy pojawiających się odstępstw w procesie kontroli jakości, z danymi zebranymi z w trakcie realizacji procesu produkcji (kto, kiedy, w jakich warunkach, z jakich materiałów realizował daną czynność)

Intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika, dedykowany dla ekranów dotykowych, zainstalowanych bezpośrednio przy stanowiskach pracy, minimalizujący czas rejestracji danych.

 

 

 

“Kontrola Czasu Wykonywania Zadań daje możliwość automatycznego przypisywania kosztów pracy poszczególnych osób, brygad, działów, w zależności od miejsca ich powstawania z podziałem na grupy wykonywanych zadań, co w rezultacie daje pełen obraz miejsca powstawania kosztów.”

Joanna Kowalska
Sales

 

 

 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi

Secorun Kontrola Czasu Wykonywania Zadań jest platformą zorientowaną na integracje z systemami kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP.

 

Aktualnie Kontrola Czasu Wykonywania Zadań jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: